Cursus buitenlandse tandartsen

Deze cursus bestaat uit 5 modules. Klik op de module van jouw keuze om verder te gaan.

 

1. cultuur

2. recht

3. communicatie

 

 • Module 1. Cultuur
  Welke normen waarden & gedragsregels er gelden in de mondzorg. Zowel richting collega’s als patièˆnten.
 • Module 2. Communicatie
  Hoe er gecommuniceerd wordt met collega’s en patièˆnten. Het niveau dat hiervoor gehanteerd moet worden is het B2+ niveau van het Europees referentiekader voor talen. Dit is de taaleis die geldt voor buitenslands gediplomeerde tandartsen.
 • Module 3. Structuur & financiering gezondheidszorg
  Hoe het Nederlandse gezondheidszorgstelsel is vormgegeven en hoe de verlening van mondzorg in Nederland is bekostigd.
 • Module 4. Samenwerking & taakverdeling in de mondzorg
  Hoe er in binnen een tandartspraktijk met elkaar wordt samengewerkt, op welke wijze er zorg wordt verleend en welke zorgprofessional welke zorgtaken uitvoert.
 • Module 5. Het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse gezondheidszorg Aan welke wettelijke kwaliteitsnormen tandartsen zich moeten houden.