Reglement

 • De toetsen op deze website zijn gratis toegankelijk voor KNMT-leden.
 • De e-learning en kennistoetsen zijn tegen een vergoeding ook voor niet-knmt leden beschikbaar. Bij de betreffende toets of e-learning vul je een machtiging in, waarna direct een toegangscode wordt verzonden.
  Ook voor een toets of e-learning waaraan geen kosten zijn verbonden vul je een machtiging in. Dit in verband met het bijhouden van je voortgang, afgeven van een certificaat van deelname en eventuele registratie bij het KRT of KRM.

 • De kosten voor niet-leden bedragen:
  - € 40,- voor de eerste kennistoets in een kalenderjaar en € 15,- voor elke volgende.
  - € 65, - per e-learning (Meldcode (je betaalt alleen voor de eerste module) en Ethiek.
  - Aan de volgende cursussen zijn geen kosten verbonden: Modules visitatie, het patiëntveiligheidsspel en de kennistoets infectiepreventie voor assistenten.
 • De IQual-studiepakketten zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan IQual. Meer informatie over IQual vind je op www.knmt.nl/Iqual
 • Na het afronden van een toets kun je een certificaat downloaden. Voor het afronden van een toets krijg je KRT-punten, bij elke toets/cursus staat rechtsonder aangegeven hoeveel punten. De punten worden automatisch toegekend. Maak je een toets meerdere keren, dan wordt dit vemeld in je KRT-dossier. PUnten voor een toets worden maximaal één keer per 3 jaar toegekend.
 • Aan de volgende cursussen worden geen KRT-punten toegekend: Kennistoets infectiepreventie voor assistenten en het Patiëntveiligheidsspel.
 • Het aantal punten staat per toets in de hoek rechtsonder aangegeven. Het vinkje geeft aan dat de toets is afgerond. Het rondje links van je score geeft de voortgang van de toets aan. De 'i' geeft aan dat er meer achtergrondinformatie beschikbaar is (zoals literatuur of de richtlijn waarop de kennistoets betrekking heeft.
 • Het kan zijn dat je pas een certificaat en toekenning van punten krijgt, nadat je een minimum resultaat voor de toets hebt gehaald. Dit staat vermeld op de startpagina van de toets.
 • Het toekennen van de punten gaat automatisch. Mocht je een toets hebben afgerond en geen punten hebben ontvangen, dan kun je met ons contact opnemen (IQual@knmt.nl)

Inloggen

Log in met je KNMT-lidmaatschapsnummer en het wachtwoord dat je gebruikt om in te loggen op knmt.nl en krijg toegang tot de online kennisomgeving.