Reglement

 • De toetsen op deze website zijn gratis toegankelijk voor KNMT-leden.
 • De e-learning en kennistoetsen zijn tegen een vergoeding ook voor niet-knmt leden beschikbaar. Bij de betreffende toets of e-learning vult de aanvrager een machtiging in, waarna direct een toegangscode wordt verzonden.

 • De kosten voor niet-leden bedragen:
  - € 40,- voor de eerste kennistoets in een kalenderjaar en € 15,- voor elke volgende.
  - € 65, - per e-learning (Meldcode, Ethiek en Esthetiek)
  - E-learning visitatie is gratis voor leden en niet-leden
  - Kennistoets infectiepreventie voor assistenten is gratis voor leden en niet-leden.

 • De IQual-studiepakketten zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan IQual. Meer informatie over IQual vind je op www.knmt.nl/Iqual
 • Na het afronden van een toets kunt u een certificaat downloaden. Voor het afronden van een toets krijgt u KRT-punten, deze worden automatisch toegekend (per 1 oktober 2019). Maak je een toets meerdere keren, dan wordt dit vemeld in je KRT-dossier. Per toets tellen de verkregen punten één keer mee.
 • Het aantal punten staat per toets in de hoek rechtsonder aangegeven. Het vinkje geeft aan dat de toets is afgerond. Het rondje links van je score geeft de voortgang van de toets aan. De 'i' geeft aan dat er meer achtergrondinformatie beschikbaar is (zoals literatuur of de richtlijn waarop de kennistoets betrekking heeft.
 • Het kan zijn dat je pas een certificaat en toekenning van punten krijgt, nadat je een minimum resultaat voor de toets hebt gehaald. Dit staat vermeld op de startpagina van de toets.
 • Het toekennen van de punten gaat automatisch. Mocht je een toets hebben afgerond en geen punten hebben ontvangen, dan kun je met ons contact opnemen (IQual@knmt.nl)

Inloggen

Log in met je KNMT-lidmaatschapsnummer en het wachtwoord dat je gebruikt om in te loggen op knmt.nl en krijg toegang tot de online kennisomgeving.