Privacy statement

Ons privacy statement is van toepassing bij een bezoek aan kennistoetsen-knmt.nl

 

De KNMT biedt haar leden via deze site de mogelijkheid om diverse kennistoetsen te maken. Hiervoor dient u in te loggen via www.knmt.nl

Wanneer u als lid van de KNMT inlogt op www.knmt.nl, legt de KNMT enkele gegevens vast om uw lidmaatschap te verifiëren. Uw persoonsgegevens worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. In alle gevallen verwerkt de KNMT alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Door u ingevulde gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt noch ter beschikking gesteld worden aan derden. Lees ook ons privacy statement voor leden.

Uw naam, knmt-lidmaatschapsnummer en BIG-registratienummer worden geregistreerd op kennistoetsen-knmt.nl, gekoppeld aan uw deelname aan de diverse kennistoetsen. Deze gegevens blijven geregistreerd tot het moment dat de kennistoets niet meer online staat.

Indien u staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT), deelt de KNMT uw deelname aan de kennistoets met het KRT ten behoeve van het toekennen van uw KRT-punten. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMT, namelijk om u van dienst te zijn bij het verkrijgen van KRT-punten.