Disclaimer

Copyright berust bij de KNMT

Alle informatie, waaronder teksten, afbeeldingen, logo’s, lay-out en ander materiaal, binnen het domein www.knmt.nl en kennistoetsen-knmt.nl is eigendom van de KNMT, tenzij anders aangegeven. Duplicatie en/of verspreiding van informatie afkomstig van de webpagina's die de KNMT binnen dit domein aanbiedt, is niet toegestaan. Enkel persoonlijk gebruik voor privédoeleinden is toegestaan. In alle andere gevallen is toestemming vereist van de KNMT.

Hoewel aan de totstandkoming van alle inhoud binnen het domein www.knmt.nl en kennistoetsen-knmt.nl de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat er toch (type)fouten bestaan. De KNMT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor alle directe of indirecte schade die hieruit is ontstaan. Hetzelfde geldt voor schade ontstaan door digitaal kwaadaardige software, zoals virussen, wormen en Trojaanse paarden. De KNMT wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid op grond van het gebruik van de domeinen die toebehoren aan de KNMT af.

Op deze website treft u verwijzingen naar websites die niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van de KNMT. De KNMT is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites, noch voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites.

Inloggen

met uw lidnummer en wachtwoord van de KNMT-website

Log in om aan de slag te kunnen met de toetsen. Dan kunnen we je score en voortgang bijhouden.