IQual Antistolling

Implementeren van de KIMO richtlijn Antitrombotica in de praktijk

Hoe behandel je een patiënt die een invasieve ingreep nodig heeft en antitrombotische medicatie slikt?
Is het verstandig de patiënt tijdelijk te laten staken met de medicatie? Wanneer neem je welke voorzorgsmaatregelen? Verwijs je door naar de kaakchirurg? Zoek je contact met medische collega’s?
Kortom, welke behandelstrategieën zijn passend bij deze patiëntengroep?

Aan de hand van deze IQual module bespreek je met collega’s wat je als tandarts moet weten van antitrombotica. Je krijgt achtergrondinformatie en aanbevelingen voor de tandheelkundige behandeling van patiënten die orale antitrombotica gebruiken. De module neemt een bijeenkomst van één tot twee uur in beslag. De uitgangsvragen uit de KIMO-richtlijn vormen de basis van de module. Je werkt samen met collega’s aan verschillende praktische (groeps)opdrachten.

De nieuwe KIMO-richtlijn Antitrombotica (2019) is hierbij het uitgangspunt.

Als voorbereiding op dit programma kun je de pré toets antistolling maken, het webinar Antistolling bekijken en de kennistoets antistolling maken. Je vindt deze onderdelen op of via de pagina 'IQual Antistolling - webinar, introductietoets en voorbereiding (zie link).