Introductietoets IQual programma Mondziekten

Deze introductietoets is bedoeld voor IQual-deelnemers die met hun groep het studiepakket mondziekten gaan behandelen. Deze toets heeft als doel het opfrissen / checken van kennishiaten en het activeren van aanwezig voorkennis.

Aan deze toets zijn geen KRT-punten toegekend. Er is geen certificaat beschikbaar.