Visitatie Module Gesprekstechnieken

Je wordt zelf binnenkort gevisiteerd of bent wellicht al gevisiteerd. Bij de visitatiesystematiek van de KNMT is inbegrepen dat je dan ook een keer als collega-visiteur samen met één van onze hoofdvsiteurs een praktijk of collega gaat visiteren. In jouw rol als visiteur wordt verwacht dat je positief kritisch kijkt naar de praktijkvoering en de beroepsuitoefening in de praktijk die je bezoekt, zodat je mogelijkheden kunt vinden om de kwaliteit te verbeteren of juist zaken constateert die als bijzonder positief aan te merken zijn.

Je geeft de verbetermogelijkheden aan, gestaafd met concrete voorbeelden zodat de gevisiteerde tandarts/mondhygiënist of praktijkvoerder aangrijpingspunten heeft om een verbeterplan op te stellen.

Deze module is aanvullend op de algemene e-learning Visitatie en richt zich met name op het interview dat je houdt samen met de KNMT- of NVM-hoofdvisiteur of met een collega als je de intercollegiale visitatie doet.

 

 

PS Ben je tandarts en ingelogd met gebruikersnaam en wachtwoord van de KNMT site? Dan wordt je deelname rechtstreeks geregistreerd bij het KRT.

Ben je tandarts of mondhygiënist en niet ingelogd? Dan kun je aan het einde van de e-learning op de resultaatpagina een certificaat downloaden. Tandartsen kunnen dit certificaat mailen aan visitatie@knmt.nl dan registreren wij je deelname. Mondhygiënisten kunnen het certificaat zelf uploaden in PE-online voor registratie in het KRM.

 

 

 

Visitatie Module Gesprekstechnieken