Patiëntveiligheidsspel

Door als team samen het patiëntveiligheidsspel te spelen kun je je kennis over patiëntveiligheid vergroten en delen met je collega’s. Jullie worden je bewust van de gevolgen van onveilige situaties in de praktijk. Het patiëntveiligheidsspel helpt om hierover samen in gesprek te gaan. Welke voorzorgsmaatregelen kun je treffen om (bijna)incidenten te voorkomen? Door samen te evalueren maak je stappen om de veiligheid in de praktijk te borgen.

Speel het spel

De speelduur bij 4 spelers is ongeveer 1 uur, inclusief evaluatie. Je kunt zelf bepalen hoe lang je wilt spelen. Zijn er meer dan acht collega’s, splits de groep dan op, zodat iedereen vlot aan de beurt komt.

  • Geef elke speler een groene eens-kaart, een rode oneens-kaart en een pen/potlood en papier. Deze kaarten gebruik je om bij de stellingen aan te geven of je het eens of oneens bent met een stelling.
  • Druk op start om te beginnen;
  • Kies om de beurt een kleur en beantwoord bij jouw beurt als eerste de vraag;
  • Houd in gedachten dat het doel van het spel is om patiëntonveiligheid in jullie praktijk zichtbaar en bespreekbaar te maken. Hoe is het in de praktijk, de praktijk, is er beleid en wat zegt het beleid?;
  • Luister tijdens het spel goed naar elkaar en laat elkaar uitspreken. Vraag waar nodig door en licht toe, maar maak er geen welles-nietes van.

Tips

Noteer eventuele vragen die tijdens het spel opkomen, zodat je met jouw collega’s later op zoek kunt gaan naar de antwoorden. Wil je nog meer dynamiek, probeer dan ook eens de oneens-kaart als je het wel eens bent met een stelling of andersom. Dat kan helpen om samen de discussie op gang te brengen en zo meer met elkaar te leren!