Intercollegiale Visitatie (IQual / Ico)

Visitatie is een vorm van intercollegiale toetsing waarbij op gestructureerde en systematische wijze feedback wordt gegeven op het beroepsmatig handelen in de tandarts- en/of mondhygiënistenpraktijk.

Visitatie door collega’s geeft je de mogelijkheid om door de blik van een ander naar je eigen praktijk en professioneel handelen te kijken.

De onbevangen en deskundige blik in jouw keuken kan een licht werpen op kansen voor betere beroepsuitoefening en praktijkvoering. Door visitatie leer je ook zelf kritisch naar de voorwaarden voor tandheelkundige zorg en de wijze van werken te kijken en word je je bewust van kansen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Bij de KNMT kun je kiezen uit verschillende vormen van visitatie afhankelijk van jouw situatie. De instrumenten, vragenlijsten e.d. zijn voor alle varianten gelijk.

De KNMT biedt de volgende vormen aan:

- visitatie met je praktijk, voor praktijkhouders waarbij alle in jouw praktijk werkende zorgverleners (tandartsen en/of mondhygiënisten) meegenomen kunnen worden

- individuele visitatie, speciaal voor tandartsen zonder eigen praktijk

- intercollegiale visitatie, visitatie door collega's onderling op afstand begeleid door een KNMT of NVM hoofdvisiteur. Bij deze visitatie word je gevisiteerd en visiteer je twee collega's, waarbij je voor één collega de verslaglegging verzorgt.

 

Aan intercollegiale visitatie neem je individueel deel. Dat betekent dat eventuele collega's in jouw praktijk die mee willen doen met visitatie, zich ook individueel moeten aanmelden. Wil je liever een visitatie met al je collega's in de praktijk doen, meld je dan aan voor praktijkvisitatie.Deze module van de e-learning is voor deelnemers aan de intercollegiale visitatie. Je krijgt algemene informatie over visitatie, het proces, de voorbereiding als gevisiteerde en als visiteur, de interviews en de verslaglegging.

Visitatie is een dynamische activiteit op weg naar continue verbetering van de kwaliteit van mondzorg. Want: hoe goed het ook is, het kan altijd beter!

 

 

PS Ben je tandarts en ingelogd met gebruikersnaam en wachtwoord van de KNMT site? Dan wordt je deelname rechtstreeks geregistreerd bij het KRT.

Ben je tandarts of mondhygiënist en niet ingelogd? Dan kun je aan het einde van de e-learning op de resultaatpagina een certificaat downloaden. Tandartsen kunnen dit certificaat mailen aan visitatie@knmt.nl dan registreren wij je deelname. Mondhygiënisten kunnen het certificaat zelf uploaden in PE-online voor registratie in het KRM.